top L

  • baner_pozostale1.png
  • baner_pozostale2.png
  • baner_pozostale3.png

 W nowej ustawie o ZSEiE znajduje się art. 122, który wskazuje, że decyzje zezwalające na zbieranie zużytego sprzętu oraz przetwarzanie zużytego sprzętu wydane przed dniem wejścia w życie nowej ustawy zachowują moc na czas, na jaki zostały wydane. W przypadku gdy decyzja w swojej treści nie jest dostosowana do wymogów ustawy z 2015 roku, posiadacz odpadów, który w dniu wejścia w życie ustawy prowadzi zbieranie ZSEiE lub przetwarzanie tego sprzętu, jest obowiązany uzyskać w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy od organu właściwego zmianę tych decyzji w zakresie dostosowania do wymogów nowej ustawy.

Biorąc pod uwagę, iż dopiero co zakończył się okres dostosowywania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, wielu posiadaczy decyzji z pewnością zastanawia się czy znowu musi dokonać zmian?

Odpowiedź jest taka, że należy przeanalizować posiadane decyzje, treści w niej zawarte, pod kątem tego, czy spełniają wymagania nowej ustawy sprzętowej. W większości przypadków wymagania będą spełnione i decyzja nie będzie wymagała zmian.

W myśl art. 120 ustawy o ZSEiE wydane przed dniem wejścia w życie ustawy decyzje zezwalające na zbieranie niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu, innym posiadaczom odpadów niż:

  • dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych,
  • prowadzący zakład przetwarzania,
  • odbierający odpady komunalne oraz prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

wygasają w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie dotyczącym tego niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu. Jednocześnie należy zaznaczyć, że dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego może zbierać niekompletny zużyty sprzęt i części pochodzące ze zużytego sprzętu, ale nie jest obowiązany do posiadania decyzji na zbieranie zużytego sprzętu. Dystrybutor jest tzw. nieprofesjonalnym zbierającym zużyty sprzęt w rozumieniu art. 45 ustawy o odpadach i obowiązany jest do posiadania podpisanej umowy z profesjonalnym zbierającym lub zakładem przetwarzania zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Pod kątem potencjalnej zmiany posiadanej decyzji należy przeanalizować ich treść określające na przykład warunki magazynowania sprzętu. Jeżeli warunki te są odmienne niż wskazane w obecnie obowiązującej ustawie należy je skorygować, a dokładnie usunąć z decyzji, gdyż zasady te są określone w ustawie, a decyzja nie powinna powtarzać wymogów wynikających wprost z powszechnie obowiązujących przepisów. W art. 44 ustawy o ZSEiE wskazano komu może być przekazany zużyty sprzęt oraz określa się aby zapewniać w miarę możliwości wyselekcjonowanie zużytego sprzętu, który będzie można przygotować do ponownego użycia. Na marginesie warto przypomnieć, że w myśl zapisów najnowszego (obecnie jeszcze konsultowanego) Krajowego Planu Gospodarki Odpadami jednym z podstawowych kierunków działań w zakresie sprzętu jest jego przygotowanie do ponownego użycia poprzez rozpowszechnienie usług napraw, wypożyczanie i wykorzystywanie używanych przedmiotów. Wszystko po to, aby ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów zużytego sprzętu i wydłużyć cykl życia produktu. Reasumując art. 44 ma być przyczynkiem do przygotowania sprzętu do ponownego użycia.

Kilka zmian w decyzjach może, ale nie musi być koniecznych. Należy przeanalizować treści nowej ustawy i posiadanej decyzji aby określić czy obowiązek dostosowania posiadanego zezwolenia dotyczy danego przedsiębiorcy.

 

Aktualności

Edukacja ekologiczna - nowy obowiązek dla wprowadzających produkty w opakowaniach.

Sprawdź szczegóły.

więcej

EKOMILA
Kaźmierowo 13, 89-120 Potulice
tel. 881-951-653,
e-mail: srodowisko@ekomila.com.pl

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies