top L

  • baner_pozostale1.png
  • baner_pozostale2.png
  • baner_pozostale3.png

                W związku z tym, że Ekomila wykonuje inwentaryzacje wyrobów azbestowych postanowiliśmy napisać kilka słów o azbeście.

                Azbest jest minerałem włóknistym, występującym w przyrodzie. Jako surowiec posiada szereg właściwości, które zadecydowały o kierunkach jego wykorzystania. Przede wszystkim azbest jest bardzo trwały i ognioodporny. Stosowany był do produkcji następujących wyrobów: pokrycia dachowe (azbest falisty i płaski), rury ciśnieniowe, materiały cierne, izolacyjnych i uszczelniających. Zastosowanie azbestu było bardzo szerokie. Najpowszechniejsze wykorzystanie to porycia dachowe. Wystarczy rozejrzeć się w swojej okolicy i okazuje się, że otacza nas dość sporo dachów azbestowych. Nierzadko pokrywane były nim dachy domów mieszkalnych, ale zdecydowanie najczęściej budynków gospodarczych. Pokrywane azbestem były stodoły, chlewy, obory, a także wiatry, garaże, drewutnie, studnie, daszki nad wejściem do budynków i rozmaite dobudówki. Zdecydowanie rzadziej azbest można spotkać na dachach kamienic lub elewacjach bloków. W kontekście uznania azbestu za niebezpieczny dla zdrowia ludzi, jego ilość i powszechność występowania stanowi znaczący problem. Azbest był wykorzystywany w budownictwie przez cały XX wiek. Dopiero ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów azbestowych wyznaczono termin, od którego obowiązuje całkowity zakaz obrotu wyrobami azbestowymi.

Polska ma wyznaczony cel usunięcia wyrobów azbestowych z terenu kraju do roku 2032. Aby sprawnie realizować to założenie ustanowiono „Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”. Na cele wykonywania inwentaryzacji wyrobów azbestowych, ale także na zdjęcie i utylizację azbestu władze gminy, powiatu i województwa mogą starać się o dofinansowania. Środki z Ministerstwa Gospodarki ukierunkowane są na dofinansowanie inwentaryzacji wykonywanych na szczeblu gminnym, powiatowym i województwa oraz na kampanie informacyjno-edukacyjne. Jako źródła finansowania usuwania azbestu wskazuje się także środki z Ministerstwa Gospodarki, ale także środki funduszy środowiska, środki pomocowe Unii Europejskiej, środki własne jednostek samorządowych, kredyty oraz środki własne właścicieli budynków oraz inwestorów prywatnych.

Osoba prywatna może starać się o dotacje na zdjęcie i utylizację wyrobów azbestowych, natomiast musi posiadać własne środki finansowe na nowe pokrycie dachowe. Celem dofinansowania utylizacji azbestu jest jego prawidłowe zdjęcie i zagospodarowanie, tak aby zdemotywować zdejmujących nieprofesjonalnie azbest do narażania siebie i innych na pylenie azbestu oraz aby zapobiec powstawaniu „dzikich wysypisk” odpadów azbestowych.

Usługę zdjęcia azbestu powinna wykonywać firma przygotowano do tego zadania. Firma taka posiada odpowiednio przeszkolonych pracowników. Pracownicy są ubrani w odzież ochronną. Zabezpieczają teren, na którym będą prowadzone prace. Zdjęcie azbestu odbywa się tzw. metodą na mokro oraz z należytą starannością i uwagą, tak aby nie kruszyć płyt. Wykorzystywane są najczęściej proste, małoinwazyjne narzędzia. Płyty są składane na paletach i owijane czarną, grubą folią, a następnie jeszcze folią strech. Tak przygotowany ładunek odpadów transportowany jest na składowisko azbestu. Miejsce prac powinno być starannie oczyszczone z drobin azbestu przy wykorzystaniu specjalnego odkurzacza.

Programy usuwania wyrobów azbestowych przygotowywane przez gminy mają na celu zinwentaryzowanie ilości występujących wyrobów azbestowych na terenie gminy. Opisują prawidłowy sposób postępowania z azbestem. Dokumenty te są także punktem wyjścia do ubiegania się przez gminy o środki finansowe na zdjęcie i utylizację azbestu, które następnie przekazywane są mieszkańcom gminy. Dlatego przed rozpoczęciem inwestycji wymiany pokrycia dachowego warto udać się do urzędu gminy i zapytać o dostępne środki finansowe oraz towarzyszące im procedury. W programie znajdują się także wskazania innych źródeł finansowania usuwania wyrobów azbestowych.

                Usunięcie azbestu jest jednym z celów, jakie należy osiągnąć aby chronić zdrowie ludzi i środowisko, którego realizacja wymaga czasu oraz nakładu znacznych środków finansowych.

Azbest skompresowany

 

Aktualności

Edukacja ekologiczna - nowy obowiązek dla wprowadzających produkty w opakowaniach.

Sprawdź szczegóły.

więcej

EKOMILA
Kaźmierowo 13, 89-120 Potulice
tel. 881-951-653,
e-mail: srodowisko@ekomila.com.pl

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies