top L

baner inwestycje

Przed rozpoczęciem inwestycji warto już na etapie zakupu działki sprawdzić jakie wymagania i ograniczenia mogą czekać przedsiębiorcę przy rozpoczęciu prac przygotowawczych i budowlanych. Należy pamiętać, aby dokładnie sprawdzić, czy na danym terenie inwestor będzie mógł przeprowadzić planowane przedsięwzięcie, jaki przy danym stanie przyrody będzie możliwy harmonogram pracy oraz czy koszt i czas przygotowania wymaganych dokumentacji i ekspertyz nie będzie przewyższał kosztów rozwiązań alternatywnych. Szczegółowej analizy należy dokonać nie tylko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, ale także tych wydających się z pozoru neutralnych dla środowiska.

 

Co zrobić aby zabezpieczyć drzewa w czasie inwestycji – pdfpobierz

 

Ekomila oferuje:

  • wstępną analizę planowanej inwestycji pod kątem ochrony środowiska, ze wskazaniem jakie ekspertyzy i opracowania będą wymagane oraz wskazanie terminów w jakich niektóre prace będą mogły być realizowane,
  • sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia,
  • sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

 

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia  (KIP)

 

Czym jest KIP?

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) jest dokumentem, który należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jeśli planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.Karta Informacyjna Przedsięwzięcia powinna zawierać najważniejsze informacje dotyczące zaplanowanej inwestycji tj. między innymi: informacje o dokładnej lokalizacji planowanej inwestycji, rodzaju prowadzonej działalności, stosowanych technologiach, potencjalnym wpływie na środowisko oraz możliwościach przeciwdziałaniu tym wpływom.

 

Po co składa się Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia?

Dokument ten ma na celu umożliwić organom administracyjnym wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia wraz z określeniem zakresu oceny. W momencie, gdy organ administracyjny stwierdzi brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest wyłącznie na podstawie informacji zawartych w karcie informacji przedsięwzięcia. Natomiast w momencie, gdy organ administracyjny stwierdzi obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, koniecznym jest złożenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Dobrze opracowana Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, w niektórych sytuacjach może uchronić Inwestora przed obowiązkiem sporządzenia pełnego raportu oddziaływania na środowisko. Zaletą takie sytuacji jest skrócenie czasu oczekiwania na wydanie decyzji oraz obniżenie kosztów. Jednakże, w przypadku przedsięwzięć emitujących znaczny poziom hałasu lub gazów i pyłów do powietrza w każdej z sytuacji istotne dla organu będzie przedłożenie obliczeń rozprzestrzeniania się wspomnianych emisji wraz z określeniem ich poziomów.

 

Gdzie należy złożyć wniosek wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia?

Najczęściej wniosek o decyzję środowiskową wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia składa się do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta właściwego, ze względu ma lokalizację planowanego przedsięwzięcia. Na wstępie organ określa, czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z przepisami prawa miejscowego, a w szczególności z planem zagospodarowania przestrzennego. Następnie kopia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przekazywana jest do opiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. Najczęściej pytania merytoryczne o szczegóły przedsięwzięcia kierowane są przez RDOŚ. Po etapie zebrania opinii, organ wydaje Postanowienie, a dopiero następnym i ostatnim etapem jest uzyskanie decyzji.

 

Jak długo trwa uzyskanie decyzji środowiskowej?

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego wydanie wszelkich decyzji powinno trwać nie dłużej niż 60 dni. Jednakże należy pamiętać, że konieczność uzupełnienia informacji zwartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia wstrzymuje termin. Wtedy należy doliczyć czas na dostarczenie poczty oraz potrzebny inwestorowi na wyjaśnienia do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Dlatego z praktycznego punktu widzenia uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ciągu 3 miesięcy jest dobrym wynikiem.

 

Aktualności

Edukacja ekologiczna - nowy obowiązek dla wprowadzających produkty w opakowaniach.

Sprawdź szczegóły.

więcej

EKOMILA
Kaźmierowo 13, 89-120 Potulice
tel. 881-951-653,
e-mail: srodowisko@ekomila.com.pl

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies