top L

 • baner_pozostale2.png
 • baner_pozostale1.png
 • baner_pozostale3.png

Programy Ochorny Środowiska: 

 

 • Dla Powiatu Elbląskiego (woj. warmińsko-mazurskie) opracowano Program ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W ramach usługi projekt POŚ przedstawiono Zarządowi Powiatu Elbląskiego oraz Komisji Rolnictwa i Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu  Elbląskiego TUTAJ oraz na XXVII sesji Rady Powiatu w Elblągu TUTAJ.

 • Dla Gminy Góra (woj. dolnośląskie) - uzyskano odstąpienie od przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedłożonego porjektu Programu.
 • Dla Gminy Somianka (woj. mazowieckie) - uzyskano odstąpienie od przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedłożonego porjektu Programu.

  

Raport z realizacji Programów Ochorny Środowiska:

 

 • dla Miasta Puławy (woj. lubelskie) - za lata 2015 i 2016;
 • dla Gminy Góra (woj. dolnośląskie) - za lata 2015 i 2016;
 • dla Starostwa Powiatowego w Elblągu  (woj. warmińsko-mazurskie) - za lata 2014 i 2015.
  W ramach usługi raport przedstawiono Zarządowi Powiatu Elbląskiego oraz Komisji Rolnictwa i Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Elbląskiego TUTAJ oraz na XVI sesji Rady Powiatu w Elblągu  TUTAJ.

 

Decyzje środowiskowe:

 

 • akutlanie realizujemy usługę opiniowania KIP i Raportów wraz z przygotowaniem postanowień i decyzji dla Miasta Tomaszów Mazowiecki (woj. łódzkie)
 • KIP dla linii do recyklingu kabli - Miasto Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie)
 • KIP dla linii do recyklingu kabli oraz skup złomu - Gmina Pawłowice (woj. śląskie)
 • Raport dla Stacji Demontażu Pojazdów w Osielsku (woj. kujawsko-pomorskie)
 • KIP dla linii do przetwarzania gruzu oraz gleby i ziemi - Gmina Białe Błota (woj. kujawsko-pomorskie)
 • KIP dla skupu złomu - Gmina Łysomice (woj. kujawsko-pomorskie)
 • KIP dla linii do recyklingu kabli - Miasto Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi:

 

 • dla Gminy Pasłęk (woj. warmińsko-mazurskie) - za rok 2016
 • dla Miasta Bochnia (woj. małopolskie) - za rok 2015
  Dokument został opublikowany przez Miasto Bochnia TUTAJ

 

Inwentaryzacja źródeł niskich emisji, na cele sporządzania Planów Gospodarki Niskoemisyjnych

 

W 2015 roku przy współpracy z klientami sporządzającymi PGN wykonano inwentaryzacje źródeł niskiej emisji (zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, budynki użyteczności publicznej, przedsiębiorcy) na terenie:

 • Gminy Biały Bór (woj. zachodniopomorskie),

 • Miasto Kraśnik (woj. lubelskie),

 • Gmina Sitkówka-Nowiny (woj. świętokrzyskie),

 • Związek Gmin Dorzecza Wisłoki – 16 gmin, wraz z terenem Miasta Jasło (woj. podkarpackie),

 • Gmina Sokółka (woj. podlaskie),

 • Gmina Nowa Wieś Wielka (woj. kujawsko-pomorskie),

 • Gmina Baranów (woj. wielkopolskie),

 • Miasto i Gmina Namysłów (woj. opolskie).

 

Inwentaryzacja wyrobów z azbestu oraz opracowanie Programu Usuwania Wyrobów Azbestowych

 

 • Wykonano inwentaryzację dla Gminy Zambrów (woj. podlaskie) - w ranach usługi wykonano: inwentaryzację wyrobów azbestowych w terenie, wprowadzenie danych do Bazy Azbestowej, przygotowanie warstwy obrysów shp w QGIS, sprawozdanie do Ministerstwa Rozwoju - 2017 rok.
 • Aktualnie wykonujemy inwentaryzację wraz z Programem Usuwania Wyrobów Azbestowych dla Gminy Ożarów Mazowiecki (województwo mazowiekcie) - 2017 rok.
 • Inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie dwóch gmin: Zgierz i Wola Krzysztoporska, w województwie łódzkim wraz z opracowaniem Programu usuwania wyrobów azbestowych dla jednej z nich (w ranach opracowania programu wykonano: inwentaryzację azbestu w terenie, wprowadzenie danych do Bazy Azbestowej, przygotowanie warstwy obrysów w QGIS oraz dokument Programu usuwania wyrobów azbestowych) - 2014 rok.

 

Pozwolenia wodnoprawne:

 

 • Pozowlenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do odbiornika (rów melioracyjny) dla oddziały Poczty Polskiej w Grudziądzu.
 • Legalizacja wylotu ścieków do rzeki.
 • Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego dla zakładu we Włocławku.
 • Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do odbiornika (rzeka - wody powierzchniowe) ścieków technologicznych oraz opadowych i roztopowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego dla klienta z Szubina.
 • Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego dla Stacji Demontażu Pojazdów w Izbicy Kujawskiej.

 

Gospodarka odpadami

 • Decyzja zezwalająca na przetwarzanie odpadów gleby i ziemi oraz odpadów budowlanych (rozbiórkowych) dla PRD z Białych Błót.
 • Decyzja zezwalająca na zbieranie odpadów gleby i ziemi oraz odpadów budowlanych (rozbiórkowych) dla PRD z Białych Błót.
 • Decyzja zezwaljąca na zbieranie złomu dla przedsiębiorcy ProWelder z Łysomic,
 • Decyzja zezwlająca na transport odpadów innych niż niebezpieczne dla przedsiębiorcy ProWeldker z Łysomic,
 • Decyzja zezwalająca na przetwarzanie odpadów na linii do recyklingu kabli dla spółki AMRA z Bydgoszczy.
 • Decyzja zezwalająca na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, zezwolenie na zbieranie odpadów z tekstyliów oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów ciekłych dla PHU Sławomir Koperianow z Bydgoszczy.
 • Decyzja zezwalająca na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań dla przetwarzania i zbierania dla Stacji Demontażu Pojazdów Radsur w Zgierzu.
 • Decyzja zezwalająca na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla P.W. Wigor w Bydgoszczy.
 • Decyzja zezwalająca na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań dla przetwarzania odpadów - P.W. Wigor w Bydgoszczy.
 • Decyzja na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania odpadów dla spółki Moto Budrex.
 • Decyzja zezwalająca na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań dla przetwarzania dla Stacji Demontażu Pojazdów w Izbicy Kujawskiej.
 • Decyzja zezwalająca na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań dla przetwarzania dla Stacji Demontażu Pojazdów Moto Centrum w Szubinie.
 • Decyzja zezwalająca na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań dla przetwarzania dla Stacji Demontażu Pojazdów Majka w Brzozie koło Bydgoszczy.
 • Zgłoszenie materiału jako produkt uboczny dla stolarni Stojan z Rogoźna.

 

INNE:

 

 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji dla Gminy Łysomice.

 

 • Ekspetyza ornitologiczna dla Zarządu Dróg Wojewódzkich - wykonana w związku z wycinką drzew w ramach przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotłowy – granica województwa.

 

 • W 2016 i 2017 roku uzyskano pozwolenia opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach): dla firmy PHU S. Koperianow w Gminie Dąbrowa Chełmińska oraz Mieście Bydgoszczy oraz dla firmy Budimax: Miasto i Gmina Barcin, Gmina Pruszcz, Miasto i Gmina Świecie, Miasto Wałcz, Gmina Dragacz, Gmina Łabiszyn, Miasto Toruń, Gmina Więcbork, Miasto i Gmina Żnin, Miasto i Gmina Grudziądz.

 

 • Zgłoszenie instalacji do suszenia i magazynowania zbóż dla spółki Suszrol z m. Wilcze - emijse do powietrza.

 

 • Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla zakładu produkcyjnego w Bydgoszczy.

 

 

Obsługa z zakresu ochrony środowiska: Moto Budrex Sp. z o. o., Alplast Sp. J., PPHU Lampex, PPHU Lamperr, Zakład Produkcji Opraw Oświetleniowych S.C., Zakład Stolarski "Stojan", Radstal, ZHU Auto Spec, NZOZ Elmed Sp. z o. o., Moto Centrum w Szubine, PPH Novum, PHU Sławomir Koperianow, Sollux Sp. J., Suszrol S.C., P.W. X-Serwis, P.W. Budimax.

 

Aktualności

Edukacja ekologiczna - nowy obowiązek dla wprowadzających produkty w opakowaniach.

Sprawdź szczegóły.

więcej

EKOMILA
Kaźmierowo 13, 89-120 Potulice
tel. 881-951-653,
e-mail: srodowisko@ekomila.com.pl

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies