Ekomila

top L

baner edukacja

Edukacja ekologiczna – nowy obowiązek dla wprowadzających produktu w opakowaniach!

W myśl art. 19 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne.

Obowiązek ten może być wykonywany samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku. Jeżeli wprowadzający posiada podpisaną umowę z organizacją odzysku opakowań dotyczącą zapewnienie osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu, to najczęściej obejmuje ona także obowiązek prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych. Natomiast w sytuacji, gdy wprowadzający samodzielnie realizuje obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu lub jest zwolniony z obowiązku osiągania określonych poziomów odzysku i recyklingu (wprowadza mniej niż 1000 kg opakowań rocznie) musi wybrać jakie rozwiązanie przyjmie. Realizując samodzielnie obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany przeznaczyć na nie lub przekazać na rachunek NFOŚiGW łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu na rynek krajowy w poprzednim roku kalendarzowym.

Nasza oferta obejmuje pomoc w przygotowaniu całej kampanii edukacyjnej lub materiałów edukacyjnych tj.:

 • informacje na stronę internetową,

 • ulotki i broszury,

 • plakaty,

 • organizacja konkursów,

 • szkolenia i konferencje,

 • lekcje i pogadanki,

 • materiały edukacyjne,

 • imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym,

 • i inne koncepcje, które mają na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje na koniec roku kalendarzowego, co oznacza, że pierwsze takie rozliczeni powinno obejmować 2014 rok.

UWAGA! Administracyjnej karze pieniężnej podlega ten, kto wbrew przepisowi art. 19 ust. 4  nie przekazuje na publiczne kampanie edukacyjne lub nie przekazuje na NGOŚiGW łącznie co najmniej 2% wartości opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. W myśl art. 57 ust. 1 karty te wynoszą od 5.000 zł do 500.000 zł.

Ekomila oferuje kompleksową usługę:

 • audyt dotychczas realizowanego obowiązku,

 • wskazanie obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach,

 • pomoc w zakwalifikowaniu opakowań wg definicji ustawowej,

 • wskazanie sposobów realizacji obowiązków,

 • obliczenie wartości netto opakowań,

 • przygotowanie w określonym zakresie publicznych kampanii edukacyjnych,

 • przygotowanie stosownego sprawozdania do urzędu marszałkowskiego.

Ceny i zakres działania dostosowujemy do Państwa potrzeb. Zapraszamy!

Masz pytania? Napisz

 

 

Kto jeszcze jest obowiązany do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych?

 

Obowiązek prowadzenia edukacji ekologicznych zatacza coraz szersze kręgi. Obecnie do prowadzenia edukacji ekologicznej, czy kampanii informacyjnych w różnym zakresie i na zróżnicowanych zasadach zobowiązane są:

 • gminy – zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399),
 • organizacje odzysku opakowań – zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888),
 • wprowadzający produkty w opakowaniach, w tym w ilości do 1000 kg w ciągu roku – zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888),
 • wprowadzający baterie lub akumulatory – zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.),
 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny – zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155, z późn. zm.),
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego – zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155, z późn. zm.).

 

 

Darmowe materiały do prowadzenia edukacji ekologicznej:

Aktualności

Edukacja ekologiczna - nowy obowiązek dla wprowadzających produkty w opakowaniach.

Sprawdź szczegóły.

więcej

EKOMILA
ul. Grunwaldzka 231, 85-438 Bydgoszcz
tel. 881-951-653,
e-mail: srodowisko@ekomila.com.pl

© Ekomila 2014. Wykonanie: Studio WWW | Tanie strony www

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies